pienkniutki-blog

  • Wymienia przyczyny chorób układu moczowego (2, 3 choroby0. Ocena dobra. Wymienia funkcje poszczególnych narządów układu moczowego
  • . Choroby układu moczowego a zwłaszcza nerek stanowią duże zagrożenie dla organizmu Najczęstsza przyczyną chorób są zakażenia bakteryjne i.
  • Wymienia przyczyny chorób układu moczowego (2-3 choroby) Skóra Uczeń: na schemacie wskazuje warstwy skóry-wymienia wytwory naskórka. Układ hormonalny.
  • Wymienia przyczyny chorób układu moczowego (2-3 choroby). dobry: wymienia objawy zapalenia pęcherza moczowego. bardzo dobry:Wymienia przyczyny chorób układu moczowego. • wymienia 2– 3 choroby układu moczowego. • określa, w jaki sposób można zapobiegać chorobom układu moczowego.
Wymienia przyczyny chorób układu moczowego (2-3 choroby). Stopień dobry: Wymienia funkcje poszczególnych narządów układu moczowego.


Wymienia przyczyny chorób układu moczowego n (2-3 choroby). Uczeń: · wymienia funkcje poszczególnych narządów układu moczowego. Wymienić właściwości moczu ostatecznego. • wymienić przyczyny chorób układu moczowego (2-3). Ocena dobra-ponadto: • zdefiniować pojęcie„ przemiana materii”. Opisuje budowę nerki-wymienia właściwości moczu ostatecznego-wymienia przyczyny chorób układu moczowego (2-3 choroby) Skóra Uczeń: